Wykonujemy wyceny nieruchomości dla potrzeb banków, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych. Sporządzamy analizy rynku nieruchomości. Opracowujemy opinie dotyczące poszczególnych nieruchomości lub rodzajów nieruchomości, analizujemy trendy cenowe, warunki inwestowania.

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w oparciu o wnikliwą analizę i monitoring rynku nieruchomości, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzin pozwala na rozwiązywanie trudnych problemów wynikających ze specyfiki różnych segmentów rynku nieruchomości.

Oferujemy profesjonalne usługi wyceny nieruchomości dla celów:

  • bankowo-hipotecznych

  • sprawozdań finansowych

  • kupna-sprzedaży

  • darowizn i spadków

  • skarbowo-podatkowych

  • negocjacyjnych i ofertowych

  • odszkodowawczych

Wykonujemy analizy rynku nieruchomości i opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.