Jarosław Leszczyński

inżynier geodeta, rzeczoznawca majątkowy

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, geodeta uprawniony od 1991 r., rzeczoznawca majątkowy od 1994 r.
Biegły w postępowaniach administracyjnych z zakresu wycen nieruchomości na listach Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin, biegły Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu geodezji i kartografii oraz wycen nieruchomości. Członek Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie i Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Kontakt
tel.: 602-784-040
e-mail: jleszczynski@born.lublin.pl

Przemysław Szczepiński

inżynier geodeta

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, geodeta uprawniony od 1998 r. Biegły Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu geodezji i kartografii. Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Kontakt
tel.: 501-766-096
e-mail: pszczepinski@born.lublin.pl